Cube-kjøleenhet

kr 16490,00

Ønsker en kulsyrevann, boblevann eller kaldt og friskt vann tillvalg tillegg.