Privacy Policy
Opprettet: 02. september 2023
Sist endret: 02. september 2023

Denne personvernpolitikken gjelder for Mæland Rør AS, som har sitt hovedkontor på Langgata 15, 4362 Vigrestad, Rogaland, 4362, Norge. Du kan kontakte dem via e-post på post@malandror.no eller via telefon på 51 43 73 01. Denne policyen omhandler innsamling, bruk og deling av informasjonen din når du besøker og bruker nettstedet deres, https://malandror.no (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, gir du ditt samtykke til innsamlingen, bruk og deling av din informasjon i samsvar med denne personvernpolitikken. Dette dokumentet beskriver retningslinjene for hvordan de håndterer dine personopplysninger, og det er viktig å lese det grundig for å forstå hvordan dine data blir behandlet når du bruker tjenesten. Hvis du ikke er enig med disse vilkårene, vennligst avstå fra å besøke eller bruke tjenesten.

Vi kan endre denne personvernpolitikken når som helst uten forhåndsvarsel, og vi vil publisere den reviderte personvernpolitikken på tjenesten. Den reviderte policyen trer i kraft 180 dager etter at den er publisert på tjenesten, og din fortsatte tilgang eller bruk av tjenesten etter denne perioden vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernpolitikken. Derfor anbefaler vi at du jevnlig gjennomgår denne siden.

 1. Informasjon vi samler inn:

  Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

  1. Navn
  2. E-post
  3. Telefonnummer
  4. Fødselsdato
  5. Adresse
  6. Jobb adresse
 2. Hvordan vi bruker din informasjon

  Vi vil bruke informasjonen vi samler om deg til følgende formål:

  1. Markedsføring
  2. Behandle reservasjoner i vår nettbutikk
  3. Support
  4. Målrettet markedsføring
  5. Behandle ordrer
  6. Beskytte nettsiden

  Dersom vi ønsker å bruke informasjonen din til andre formål, vil vi be om ditt samtykke og vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke, og kun for de formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å handle annerledes i henhold til loven.

 3. Hvordan vi deler din informasjon:

  Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjeparter uten å søke ditt samtykke, unntatt i begrensede situasjoner som beskrevet nedenfor:

  1. Annonsetjeneste
  2. Markedsføringsbyråer
  3. Analyseformål
  4. Innsamling og behandling av data

  Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem kun for det formålet den ble overført for, og at de ikke beholder den lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet.

  Vi kan også avsløre din personlige informasjon i følgende tilfeller: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernpolitikken; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker tredjeparters rettigheter. Hvis tjenesten eller vårt selskap fusjonerer eller blir kjøpt opp av et annet selskap, vil din informasjon være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

 4. Oppbevaring av din informasjon:

  Vi vil beholde din personlige informasjon hos oss i en periode på 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive, eller så lenge vi trenger den for å oppfylle de formålene for hvilke den ble samlet inn, som beskrevet i denne personvernpolitikken. Vi kan ha behov for å beholde visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for å oppfylle krav om oppbevaring og rapportering i henhold til gjeldende lov, eller av andre legitime grunner som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel, osv. Gjenstående anonym informasjon og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (verken direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

 5. Dine rettigheter:

  Avtalt med gjeldende lovverk kan du ha rett til å få tilgang til, rette eller slette dine personopplysninger, motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller motsette deg aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (portere) dine personlige opplysninger til en annen enhet, trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle dine data, rett til å klage til en tilsynsmyndighet og andre relevante rettigheter i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på maelandror@gmail.com. Vi vil svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lovverk.

  Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon, eller trekker tilbake samtykket til å behandle den for de nødvendige formålene, kan det hende at du ikke kan få tilgang til eller bruke tjenestene som din informasjon ble etterspurt for.

 6. Cookies

  For å få mer informasjon om hvordan vi bruker disse sporingsteknologiene og dine valg i forhold til dem, kan du henvise til vår Cookie Policy.

 7. Sikkerhet:

  Sikkerheten til din informasjon er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av din informasjon under vår kontroll. Imidlertid, med tanke på de innebygde risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke forsikre eller garantere for sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, og du gjør det på eget ansvar.

 8. Klagemål / Personvernombud:

  Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av din tilgjengelige informasjon hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlig hos Mæland Rør AS på følgende adresse: Langgata 15, 4362 Vigrestad, e-post: post@malandror.no. Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.

Personvernpolicy generert med CookieYes.